ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

 
        ศวท-มช.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566  ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566  - 1 กันยายน 2566 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

 

1) กิจกรรมส่องกล้องมองดูจิ๋ว
ร่วมค้นหาและศึกษารูปร่าง ลักษณะ และส่วนประกอบของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์

 

2) กิจกรรมแข่งเรือเร็วจำลองพลังยาง DIY
ร่วมสนุกกับการประดิษฐ์สร้างสรรค์เรือจำลองออกแบบเองบนพื้นฐานทักษะทาง STEM Education พร้อมทั้งประลองทดสอบความเร็ว