ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - 5 รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

ภาพบรรยากาศ : ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 58 คน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
ม.4 วิชาชีววิทยา : ศึกษาเซลล์/ดีเอ็นเอ
ม.5 วิชาเคมี: ศึกษาสมดุลเคมี/กรดเบส

สถานที่  : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่