ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ เทศบาลเมืองลำพูน

                                     เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศวท-มช. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก นำทีมโดยอาจารย์ ดร.มาโนช  นาคสาทา ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ ดร.บุณฑริกา  ศรีทัย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ในการเข้าพบปะเยี่ยมเยือน แนะนำการให้บริการทางวิชาการพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน